Datos Estadísticos (Fact Book) 2002-2003

Regresar

Anterior Hogar Próximo
 

Matrícula Total a Nivel de Bachillerato por  Facultad o Escuela y Género

Primer Semestre

  FACULTAD O ESCUELA 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
Bachillerato   15,003 16,320 16,894 17,462 17,779 17,915 17,910 17,929 17,746
            Masculimo 4,843 5,202 5,243 5,438 5,564 5,629 5,684 5,839 5,914
            Femenino 10,160 11,118 11,651 12,024 12,215 12,286 12,226 12,090 11,832
           %  Femenino en Facultad 68% 68% 69% 69% 69% 69% 68% 67% 67%
  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3,427 3,743 4,068 4,092 3,860 3,823 3,556 3,349 3,038
            Masculimo 1,137 1,237 1,338 1,352 1,247 1,240 1,191 1,167 1,107
            Femenino 2,290 2,506 2,730 2,740 2,613 2,583 2,365 2,182 1,931
           %  Femenino en Facultad 67% 67% 67% 67% 68% 68% 67% 65% 64%
  ARQUITECTURA 279 252 268 266 246 234 247 245 236
            Masculimo 145 127 139 131 124 121 128 129 118
            Femenino 134 125 129 135 122 113 119 116 118
           %  Femenino en Facultad 48% 50% 48% 51% 50% 48% 48% 47% 50%
  CIENCIAS NATURALES 2,273 2,512 2,618 2,698 2,671 2,667 2,609 2,734 2,612
            Masculimo 741 809 782 806 781 816 775 830 835
            Femenino 1,532 1,703 1,836 1,892 1,890 1,851 1,834 1,904 1,777
           %  Femenino en Facultad 67% 68% 70% 70% 71% 69% 70% 70% 68%
  CIENCIAS SOCIALES 2,562 2,770 2,793 2,823 3,045 3,101 3,334 3,234 3,194
            Masculimo 796 810 757 764 849 869 995 977 976
            Femenino 1,766 1,960 2,036 2,059 2,196 2,232 2,339 2,257 2,218
           %  Femenino en Facultad 69% 71% 73% 73% 72% 72% 70% 70% 69%
  COMUNICACION PUBLICA 547 526 579 644 701 613 617 679 712
            Masculimo 107 97 113 130 160 127 125 137 138
            Femenino 440 429 466 514 541 486 492 542 574
           %  Femenino en Facultad 80% 82% 80% 80% 77% 79% 80% 80% 81%
  EDUCACION 2,877 3,317 3,417 3,565 3,622 3,770 3,805 3,824 4,046
            Masculimo 736 896 917 943 965 1,024 1,037 1,044 1,136
            Femenino 2,141 2,421 2,500 2,622 2,657 2,746 2,768 2,780 2,910
           %  Femenino en Facultad 74% 73% 73% 74% 73% 73% 73% 73% 72%
  ESTUDIOS GENERALES 632 762 639 872 1,134 1,187 1,149 1,260 1,329
            Masculimo 298 328 272 373 487 508 509 599 615
            Femenino 334 434 367 499 647 679 640 661 714
           %  Femenino en Facultad 53% 57% 57% 57% 57% 57% 56% 52% 54%
  HUMANIDADES 1,657 1,828 1,862 1,890 1,879 2,019 2,020 2,044 2,038
            Masculimo 552 633 636 644 641 668 636 701 712
            Femenino 1,105 1,195 1,226 1,246 1,238 1,351 1,384 1,343 1,326
           %  Femenino en Facultad 67% 65% 66% 66% 66% 67% 69% 66% 65%
  DIVISION DE EDUC. CONT. Y EXTENSION 343 327 390 317 325 278 330 341 339
            Masculimo 155 134 167 163 173 146 178 177 190
            Femenino 188 193 223 154 152 132 152 164 149
           %  Femenino en Facultad 55% 59% 57% 49% 47% 47% 46% 48% 44%
  OTROS:  Permisos Especiales Subgraduado 401 283 260 295 296 223 243 219 202
            Masculimo 176 131 122 132 137 110 110 78 87
            Femenino 225 152 138 163 159 113 133 141 115
           %  Femenino en Facultad 56% 54% 53% 55% 54% 51% 55% 64% 57%